cambiar el aceite del coche

Aquesta és una pregunta que moltes persones es fan a causa de que sol haver-hi prou desinformació sobre quan fer el canvi d’oli del nostre cotxe. Els concessionaris de cotxes han de informar-nos de quan realitzar el canvi corresponent, una vegada que hem adquirit el vehicle. Hem de tenir en compte que el normal és que els canvis d’oli vinguin marcats pels propis fabricants, que són els que coneixen a la perfecció les característiques del motor que han fabricat, i per tant ens indicaran de forma clara i precisa cada quant de temps hem de canviar l’oli del nostre cotxe.

Els concessionaris de cotxes a Badalona no només ens informaran degudament de quan hem de fer el canvi d’oli del cotxe, sinó que també ens recomanaran els tallers oficials a Badalona on podem fer el canvi d’oli així com altres líquids del cotxe que s’han de revisar. És important recordar que, si bé és cert que hi ha persones que decideixen fer pel seu compte i risc el canvi d’oli perquè ja ho han fet amb anterioritat o tenen experiència en l’àmbit de la mecànica, l’ideal és que el canvi d’oli el faci un professional del món del taller, que ens garanteixi que tot sortirà bé i que sàpiga què fer en cas que ocorri qualsevol contratemps.

Per què s’ha de cambiar l’oli?

Canviar l’oli del motor del nostre cotxe és important, però per què? La resposta és senzilla, hem de pensar en l’oli del motor del nostre cotxe com l’element que permet engranar adequadament totes les peces que porta el motor. D’aquesta manera, si l’oli es troba en condicions òptimes, el motor funcionarà a la perfecció i no ens donarà problemes. No obstant això, un oli que porti temps sense ser canviat, començarà a donar problemes, no lubricarà de forma adequada i podria contenir impureses que podrien danyar les diferents parts del motor.

Canvi d’oli en cotxes dièsel

Si el que tenim és un cotxe que consumeix dièsel, haurem de fer el canvi d’oli. Depenent del tipus d’oli que estiguem utilitzant i el motor del nostre vehicle, és convenient canviar cada més o menys temps l’oli del cotxe. Entenem que la vida mitjana normal d’un oli de qualitat mitjana és d’uns 15.000 quilòmetres aproximadament. Si bé és cert que hi ha olis que poden durar més temps, el convenient és consultar amb el fabricant.

Canvi d’oli en cotxes de gasolina

Igual que amb els cotxes dièsel, amb els cotxes de gasolina també hem de tenir precaució a l’hora de canviar l’oli. Passa exactament el mateix, el recomanable és prendre com a referència els 15.000 quilòmetres per organitzar els canvis d’oli del nostre vehicle. D’aquesta manera ens assegurem que l’oli sempre estarà en perfectes condicions i el motor de gasolina del nostre cotxe també.

Què pot ocórrer si no canvio l’oli?

No canviar l’oli del nostre cotxe de forma regular pot tenir unes conseqüències nefastes per al motor. D’una banda podem estar generant un desgast més accelerat del motor. També pot començar a generar sorolls al tenir problemes de lubricació. Es podrien produir arqueigs de lleves, i per descomptat podrien començar a trencar-se elements com els casquets de biela, que necessiten l’oli per afavorir que el seu fregament sigui el mínim possible. Si ho portem al límit, podrem aconseguir fins i tot gripar el motor, és a dir, que deixi de funcionar i que hàguem de substituir-lo per un completament nou en el cas que vulguem continuar circulant.

0 comentaris

Deixa un comentari

Participa i deixa el teu comentari

Deixa una comentari

Your email address will not be published.