El motor és força que impulsa.
A nosaltres ens uneix la mateixa força, pel que hem fet de la nostra unió, una ciutat.