Climatització del cotxe

El fred ha arribat de cop i la calefacció del cotxe va a tot drap. És el moment de donar-vos alguns trucs i consells per mantenir i optimitzar la climatització del cotxe.

No és un tema menor ni anecdòtic, perquè gràcies a la climatització estem més confortables (especialment les persones que condueixen) i es contribueix a evitar la fatiga i les distraccions. Està demostrat que conduir amb un excès de calor o de fred pot provocar que disminueixi la nostra atenció. Efectivament, l’adequada climatització del cotxe millora la seguretat vial (recordem també que la climatització serveix també per desentelar el parabrises).

Per optimitzar el funcionament del vehicle, hem de portar-lo a revisió cada cert temps o cada determinat número de quilòmetres. Però, més d’aquestes revisions periòdiques i necessàries que fem en un taller mecànic, els mateixos propietaris del cotxes podem fer algunes comprovacions de tant en tant que contribuiran a mantenir en bon estat els components del vehicle.

Aquest és el cas, per exemple, del sistema de climatització. Bàsicament, hem de tenir presents aquests consells, que més avall us expliquem un a un, per mantenir el sistema de climatització del cotxe:

1. Encara que no ho necessitem perquè trobem que la temperatura dins l’habitacle és l’adequada, ens obliquem a posar en marxa cada 15 dies el sistema de climatització per garantir la seva correcta lubricació. Així ens assegurem un rendiment eficaç i reduïm les avaries del sistema.

2. L’aire que ens arriba a l’interior de l’habitacle ha d’estar lliure d’impureses i bacteris. Gairebé tots els models de vehicles inclouen un fliltre de pol·len que es canvi en les revisions periòdiques del cotxe que fem al taller mecànic. Cal assegurar-se que aquest filtre es va renovant.

3. Una forta olor d’humitat o podridura ens avisa que alguna cosa no va bé, i l’hem de portar al taller perquè faci una desintoxicació dels conductes i del sistema.

Per mantenir en correcte funcionament el sistema de climatització, tant de fred com de calor, i garantir-ne unes bones condicions, és molt important mantenir-los en bon estat. És important no només per adequar una bona temperatura i un ambient confortable al conductor, sinó que és fonamental, sobretot, perquè un sistema ineficaç o mal conservat i que no funcioni bé pot afectar a la fatiga o el malestar del conductor i dels passatgers. Un fet, que a més, pot provocar distraccions o, fins i tot, malalties respiratòries o afeccions al·lèrgiques (els conductes de l’aire han d’estar nets de bacteris i impureses).

La importància de lubricació de la climatització del cotxe

Una correcta lubricació dels conductes del sistema de climatització del cotxe és el que garanteix que aquest funcioni adequadament. I això s’aconsegueix accionant el climatitzador de manera regular, cada 15 dies, aproximadament, encara que no el necessitem perquè la temperatura ambiental ja ens garanteix el confort. La rutina d’accionar l’aire condicionat regularment ens ajudarà a tenir un rendiment eficaç del sistema de climatització i reduir-ne les avaries. Podem accionar el botó de l’aire condicionat o posar a temperatures baixes el climatitzador, en funció del sistema que tinguem al cotxe.

L’aire de la climatització del cotxe

A més de garantir-nos una temperatura adequada, el sistema de climatització ens aporta aire net a l’interior del vehicle. La qualitat de l’aire que ens hi entra ens fonamental: l’aire ha de ser lliure d’impureses i bacteris.

El filtre de pol·len

Com evitem que hi entrin les impureses? A través del filtre de pol·len, que assegura que no hi entri pols ni altres partícules que embruten l’aire i que ens poden produir reaccions alèrgiques (com ara el pol·len o la pols). Aquests filtres es canvien en les revisions periòdiques dels cotxes. És imprescindible fer-ho perquè les impureses s’hi queden retingudes i si no es canvien, perden tota la seva funció.

No volem bacteris!

Com podem saber si l’aire que respirem pot tenir bacteris? El nas ens ho dirà. Si en accionar el sistema de climatització del cotxe notem una olor a humitat o a florit, vol dir que als conductes hi ha microorganismes que, per condensació de la humitat en algun racó del circuit de ventilació, provoquen la creació de floridura. Així que, si notem aquesta olor, convé portar el cotxe al taller perquè realitzin una neteja de desintoxicació al sistema de climatització, amb algun producte descontaminant. No és una neteja qualsevol, és millor que ho facin els professionals.

Si teniu qualsevol dubte sobre com matenir i optimitzar el sistema de climatització del vostre cotxe, als tallers dels concessionaris de la Ciutat del Motor us donaran bons consells!

0 comentaris

Deixa un comentari

Participa i deixa el teu comentari

Deixa una comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *