Nova ITV

El Real Decret sobre la nova ITV, en vigor des d’aquest mes de maig, dóna més flexibilitat als usuaris i equipara les revisions als estàndards europeus

Des del passat 20 de maig les condicions per passar les inspeccions de la ITV han canviat. Una revisió del Real Decret sobre la ITV que busca adaptar-se a la regulació europea i que suposa un seguit de canvis que aporten més flexibilitat als usuaris, s’actualitzen per revisar les darreres novetats tecnològiques dels vehicles i garanteixen rigor en tot el procés. En altres entrades de Ciutat del Motor hem vist com podem fer un bon manteniment del nostre cotxe. Uns consells que ens serviran també per passar amb èxit la nova ITV.

Més flexibilitat

La principal novetat que aportat el nou sistema de revisions de vehicles és que dona un major marge de maniobra a l’usuari, principalment en dos aspectes:

  • Poder d’elecció en la data de revisió
  • Dret a una segona opinió

Des del passat 20 de maig, els conductors no han d’esperar a la data exacta prevista per passar la ITV, sinó que poden avançar-se fins a 30 dies. Així, l’usuari té més marge de maniobra per bloquejar la seva agenda sense que la revisió afecti excessivament al seu dia a dia.

Aquesta mesura no suposa cap perjudici pel conductor, ja que la següent data de revisió es mantindrà tal i com estava prevista, donant així un mes més de validesa a la ITV.

Pel que fa al segon aspecte, amb la nova normativa els conductors podran demanar una segona inspecció en el centre que vulguin en cas d’obtenir un resultat desfavorable en la primera. La normativa anterior també permetia als usuaris una segona inspecció, però havia de ser en el mateix establiment de la primera.

L’únic requeriment per poder passar aquesta segona revisió en un altre centre és facilitar l’informe del primer test en el que van quedar registrats els desperfectes detectats en primera instància.

Actualització tecnològica

La nova ITV també ha posat al dia les revisions. Un dels principals canvis és l’ús de sistemes de lectura de diagnòstic on board (OBD), que verifiquen si el sistema central electrònic del vehicle té alguna averia. Això servirà, per exemple, per registrar defectes en els sistemes de reducció d’emissions generades.

Aquest element permet detectar possibles fraus a gran escala, com el conegut Dieselgate, però també serveix permet identificar errades en el funcionament d’altres sistemes electrònics com l’ABS, el bloqueig de frenada, l’airbag o altres sistemes de seguretat.

Més rigor

L’altre gran canvi que aporta la nova ITV és el pas endavant en rigor que exigeix tant a centres de revisions com als usuaris.

Les noves obligacions pels centres d’ITV passen per l’exigència de tenir personal qualificat, amb una titulació mínim de Tècnic Superior d’Automoció, i la redacció d’informes més clars. Des del passat 20 de maig han desaparegut les inspeccions “favorables amb defectes lleus”. Els nous informes només poden ser favorables o desfavorables.

Això també suposa un nivell d’exigència més alt per l’usuari a l’hora de passar les revisions. A banda d’assegurar-se que el cotxe arriba en les millors condicions a l’ITV, els conductors també tindran l’obligació de presentar l’assegurança del vehicle, cosa que fins ara no succeïa.

De la mateixa manera, ara els centres tindran l’obligació de revisar el quilometratge de tots els vehicles amb la intenció de comprovar el seu funcionament i detectar possibles manipulacions.

La nova normativa equipara el sistema de revisió nacional als estàndards europeus. En cas de dubtes sobre com us pot afectar la nova ITV, consulteu als professionals de Ciutat del Motor.

0 comentaris

Deixa un comentari

Participa i deixa el teu comentari

Deixa una comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *