quant costa pintar un cotxe

Quan l’exterior d’un cotxe es troba en mal estat sol ser bastant habitual anar a un taller especialitzat perquè reparin els danys i duguin a terme un correcte treball de pintura. Però, gairebé amb total seguretat, és possible que ens hàgim plantejat alguna vegada quant costa pintar un cotxe. Aquesta pregunta no té una resposta única, ja que entren en joc una sèrie de factors que poden incidir en el preu final.

Factors a tenir en compte en el preu de pintar un cotxe

Quant costa pintar un cotxe sencer? Quant costa pintar un cotxe del mateix color? Per respondre a les dues preguntes hem d’analitzar una sèrie de factors importants que van més enllà del propi preu de la pintura.

Taller i personal qualificat

El pressupost d’un taller a un altre pot arribar a suposar una variació en el preu bastant important, a més del fet que el mateix personal compti amb experiència i habilitat en les tasques de pintures. Aquest tipus de professionals compten amb un valor afegit, el que pot suposar que el preu total sigui més elevat.

El material emprat en la reparació

Òbviament, no és el mateix realitzar petites reparacions de pintura que pintar un cotxe completament, ja que la quantitat de materials que s’hauran d’utilitzar serà més elevat i, per tant, el pressupost també es veurà incrementat.

Elevador

Tot i que no és un element imprescindible, la veritat és que és bastant recomanable per garantir uns millors resultats. Si s’utilitza aquest element, el preu serà més elevat.

La cabina de pintura

Aquest és l’element més car i imprescindible de tots. Compleix una doble funció: conservar la temperatura per a un correcte assecat de la pintura i mantenir l’ambient totalment net de partícules perquè aquestes no s’acabin dipositant al cotxe.

Comunitat Autònoma

Un altre factor que pot fer que el preu per pintar el cotxe sencer variï és el de la comunitat autònoma on es duguin a terme els treballs de pintura. Hem de tenir present que a Extremadura el preu mitjà ronda els 750 €, mentre que al País Basc pot arribar als 1450 €.

Passos a seguir per pintar un cotxe sencer

Per garantir uns bons resultats en les tasques de pintura, cal realitzar els següents passos:

  • Polir tota la superfície del cotxe
  • Arreglar els cops, que podrem omplir amb massilla i allisar posteriorment la zona
  • Capa d’imprimació
  • Aplicació de la pintura
  • Tasques de lacat
  • Esperar fins que el vernís quedi sec per complet

Consells a l’hora de pintar un cotxe

El primer que hem de valorar és si el cost per pintar el cotxe és més gran que substituir-lo per un altre vehicle, ja que en moltes ocasions és més convenient fer el canvi. Però, si finalment decidim pintar el cotxe sencer, el més recomanable és fer-ho en tallers especialitzats de garantia.

Pot donar-se la possibilitat que alguns usuaris vulguin canviar el color del seu cotxe. Quant costa pintar el cotxe d’un altre color? En principi pintar el vehicle d’un altre color no suposa un cost més elevat que fer-ho del mateix color. Ara bé, haurem de informar la DGT perquè actualitzi el permís de circulació del cotxe.

 

En definitiva, pintar un cotxe sencer sol ser bastant habitual quan el seu estat exterior no és l’idoni. Però, abans de prendre la decisió, necessitem tenir en consideració una sèrie de factors que poden encarir el preu i contractar els serveis de tallers especialitzats per garantir uns resultats satisfactoris.

0 comentaris

Deixa un comentari

Participa i deixa el teu comentari

Deixa una comentari

Your email address will not be published.